Author Archives: admin

Quy trình ép ra hoa nghịch vụ trên cây cam sành Update 06/2023

Mùa thuận ra hoa của cây cam sành vào tháng 2 dương lịch. Tuy nhiên nếu theo mùa thuận thì lượng cam sành cung ứng thị trường nhiều làm giảm giá thành, dẫn đến tình trạng “được mùa mất giá”. Vậy để kéo giản thời gian cung ứng cam sành trong năm, nhiều nhà vườn […]