Author Archives: admin

Quy trình ép ra hoa nghịch vụ trên cây cam sành Update 09/2023

Mùa thuận ra hoa của cây cam sành vào tháng 2 dương lịch. Tuy nhiên nếu theo mùa thuận thì lượng cam sành cung ứng thị trường nhiều làm giảm giá thành, dẫn đến tình trạng “được mùa mất giá”. Vậy để kéo giản thời gian cung ứng cam sành trong năm, nhiều nhà vườn […]

Xử lý ra hoa trên cây nhãn bằng Cholorare kali (KClO3) Update 09/2023

Xử lý ra hoa trên cây nhãn bằng hóa chất Cholorare kali (KClO3). 1. Thông tin cơ bản về hóa chất Cholorare kali (KClO3) – Cholorare kali (KClO3) là chất hóa học dạng bột màu trắng. Được ứng dụng nhiều trong nông nghiệp như diệt cỏ nếu phun trực tiếp lên cỏ. Nếu phun lên […]