Tìm hiểu nhu cầu dinh dưỡng của cây vú sữa Update 04/2024

Nhu cầu phân bón của cây vú sữa

1. Nhu cầu dinh dưỡng của cây vú sữa

Cây vú sữa trồng được trên nhiều loại đất nhưng để có năng suất và chất lượng cao, tuổi thọ dài nên trồng trên đất phù sa ngọt, đất thịt nhẹ, tầng đất sâu và thoát nước. Ở nước ta cây vú sữa trồng chủ yếu ở miền Nam, nhất là vùng đất phù sa ven sông Tiền (Tiền Giang, Vĩnh Long, Đồng Tháp). Là cây ăn quả nhiệt đới, yêu cầu nhiệt độ và độ ẩm thường xuyên cao. Các tỉnh miền Bắc ít trồng chủ yếu vì khí hậu không thích hợp, cây sinh trưởng kém, năng suất và chất lượng thấp.

Yêu cầu dinh dưỡng khá nhiều do cây lớn và nhiều quả, đặc biệt rất cần kali. Phản ứng với các chất vi lượng không rõ có lẽ do được trồng trên đất tốt.

2. Hướng dẫn sử dụng bón phân cho cây vú sữa

– Bón lót: Khi trồng bón cho mỗi hố 10-15kg phân chuồng hoai + 0,5kg NPK 16-16-8, trộn với đất mặt đủ lấp đầy hố.

– Bón thúc:

+ Khi cây còn nhỏ chưa ra hoa quả, mỗi năm bón cho một cây 100 – 200g urê + 200 – 300g NPK 16-16-8. Chia bón 2 lần vào đầu và cuối mùa mưa.

+ Từ khi cây có quả, mỗi năm bón cho một cây 1 – 1,5kg urê + 1 – 3kg NPK 16-16-8. Chia bón 2 lần vào các thời gian sau thu hoạch và sắp ra hoa. Đợt bón thứ 2 nên thêm 0,5 – 1kg KC1 để tăng chất lượng quả. Khi quả đang lớn phun bổ sung phân bón lá vài lần.

Khoảng 2 – 3 năm bón thêm 20 – 30kg phân hữu cơ cho một cây vào thời gian sau thu hoạch. Phân bón theo rãnh quanh gốc hoặc hòa nước tưới.