Rụng sinh lý là gì? Biện pháp hạn chế rụng trái sinh lý Update 06/2024

Rụng sinh lý là gì? Biện pháp hạn chế rụng trái sinh lý

1. Rụng trái sinh lý là gì?

– Rụng sinh lý là một hiện tượng tự nhiên, cây trồng tự đào thải hoa hoặc trái non để điều chỉnh phù hợp với tình trạng sức khỏe của cây dưới sự điều tiết của chất điều hòa sinh trưởng nội sinh ABA tác động lên tầng rời gây rụng hoa và trái non.

– Rụng trái sinh lý có thể nặng hoặc nhẹ tùy thuộc vào nhiều yếu tố như sức khỏe của cây, điều kiện thời tiết, cân bằng dinh dưỡng, và mức độ ảnh hưởng của sâu bệnh. Rụng sinh lý sẽ diễn ra trong 4-6 tuần đầu sau khi khi đậu trái.

– Nhóm cây có múi, hiện tượng này xảy ra phổ biến hơn và là một phần của phản ứng tự nhiên của cây nhằm duy trì sự sống và nhiệm vụ duy trì nòi giống.

2. Biện pháp hạn chế rụng trái sinh lý

– Để hạn chế rụng sinh lý sử dụng các biện pháp can thiệp kỹ thuật như áp dụng hormone điều hòa sinh trưởng ngoại sinh như GA3 (Gibberellic Acid) và NAA (Naphthaleneacetic Acid). GA3 thúc đẩy sự phát triển và giúp giảm tác động của ABA, qua đó giảm bớt rụng sinh lý. NAA, một dạng của auxin tổng hợp, cũng có tác dụng tương tự và được sử dụng để cải thiện sức khỏe tổng thể của cây, từ đó giúp cây giữ trái tốt hơn.

– Liều lượng và cách dùng GA3 và NAA

2.1. GA3

Liều lượng: Sử dụng 5-10 ppm tương đương 1 gram cho 100-200 lít nước

Kết hợp: 2-5 gram NPK 15-30-15 cho mỗi lít nước.

Phương pháp áp dụng: Phun đều lên cây, đặc biệt là vào các khu vực có hoa và trái non. Thực hiện phun trong 3-6 tuần đầu sau khi cây bắt đầu đậu trái.

2.2. NAA

Liều lượng: Sử dụng 1 ppm tương đương 1gr cho 1000L nước.

Kết hợp: 2-5 gram NPK 15-30-15 cho mỗi lít nước.

Phương pháp áp dụng: Phun lên cây tương tự như GA3, tập trung vào giai đoạn đầu sau 1 tuần khi cây bắt đậu trái để giảm thiểu rụng sinh lý hiệu quả.

Ngoài ra, sản phẩm được nhiều nhà vườn ưa chuộng có tác dụng hạn chế rụng trái non là 4-CPA-Na 98%, chất được sử dụng rất nhiều cho các loại cây ăn trái như: Cam, quýt, bưởi, sầu riêng, liều lượng khuyến cáo sử dụng từ 3-8g/1000L nước.