Tìm hiểu nhu cầu dinh dưỡng của cây thanh long Update 06/2024

1. Nhu cầu dinh dưỡng của cây thanh long

– Cây thanh long không kén đất, có thể trồng trên nhiều loại đất như đất xám bạc màu (ở Bình Thuận), đất phèn (TP. Hồ Chí Minh), đất đỏ (Đồng Nai), đất thịt hoặc thịt pha cát (Tiền Giang, Long An). Điều chủ yếu là phải thoát nước tốt mùa mưa và có nước tưới mùa khô. Các tỉnh phía Bắc ít trồng do có mùa đông lạnh kéo dài, mưa gió nhiều và có nhiều ngày ít nắng.

Tìm hiểu nhu cầu dinh dưỡng của cây thanh long

– Với mật độ trung bình 1.000 trụ/ha mỗi năm thu hoạch 20 – 30 tấn quả.

– Ở Bình Thuận cây thanh long cũng trồng trên nhiều loại đất kể cả đất rửa trôi bạc màu, đất lúa 1 vụ. Tuy vậy, thanh long vẫn phát triển tốt nếu được bón nhiều phân hữu cơ, đất ruộng thì lên liếp để nâng cao tầng đất mặt và thoát nước mùa mưa.

– Thời gian đầu mới trồng và giai đoạn tạo cành cần nhiều đạm và lân để phát triển bộ rễ và thân cành, cây khỏe mạnh sớm cho quả. Thiếu đạm và lân cây cằn cỗi, phát triển chậm, cành nhỏ, chuyển màu xanh vàng nhạt. Ngược lại nếu thừa đạm thì cành vươn dài, mềm yếu, dễ bị sâu bệnh, kéo dài thời gian sinh trưởng, chậm ra hoa.

– Kali làm cây cứng rắn, tăng sức chống hạn, sớm ra quả, quả to và chất lượng. Để tạo quả rải vụ, kali cùng với lân làm tăng tỉ lệ ra hoa, đậu quả. Thiếu kali cây mềm yếu, cành chuyển vàng, có các vệt nâu, dễ bị nhiễm bệnh.

– Các nguyên tố trung và vi lượng rất cần cho thanh long để đạt năng suất cao, chất lượng tốt.

2. Hướng dẫn sử dụng bón phân cho cây thanh long

– Bón lót: Khi trồng bón cho mỗi trụ 10 – 15kg phân hữu cơ hoai mục + 0,5kg super lân rồi phủ ít đất mặt.

– Bón thúc:

+ Năm thứ 1 khi cây chưa ra hoa mỗi năm bón cho mỗi trụ 0,5kg urê (hoặc 0,3kg urê + 0,3kg NPK 16-16-8). Chia đều bón 3 lần vào các thời điểm 1 tháng, 6 tháng sau khi trồng và khi bắt đầu có nụ hoa. Hòa phân với nước tưới gốc hoặc rải phân quanh gốc rồi tưới nước. Phun bổ sung một số lần phân bón lá để cây tăng trưởng mạnh, mau ra quả.

+ Từ năm thứ 2 trở đi khi cây đã cho quả cần bón thêm phân hữu cơ và tăng cường kali để quả chắc và ngọt, lượng phân bón trung bình 1 năm cho 1 trụ như sau:

Phân chuồng hoai: 10-20kg

Urê: 0,5kg

Super lân: 0,5kg

KCI: 0,5kg

NPK 16-16-8: 1,0 – 1,5kg

Lượng phân trên chia bón 3 lần chính:

 Lần 1: Sau khi thu hoạch và tỉa cành (tháng 10 – 11) bón toàn bộ phận hữu cơ, phân lân và 1/3 urê để thúc đợt cành đầu tiên ra sớm.

 Lần 2: Sau lần 1 khoảng 40 – 60 ngày với 1/3 lượng urê + 1/2 KCl + 1/5 NPK để nuôi đợt cành dầu và thúc đợt cành 2.

 Lần 3: Vào tháng 3 bón 1/3 lượng urê + 1/2 KCl để nuôi cành và thúc cành đợt 1 phân hóa mầm hoa.

Còn lại 2/5 lượng NPK chia rải 2 – 3 đợt trong thời gian cây nuôi quả.

– Phun bổ sung Combi Vi lượng Chelate liều lượng 100gr cho 600 – 800L nước.

– Đối với vườn thanh long có xử lý đèn cho cây ra hoa nhiều đợt, lượng phân bón cần tăng thêm khoảng 1/3 để cây không bị kiệt sức.

– Hàng năm vét bùn mương bồi liên tiếp và quanh gốc để tăng lớp đất mặt.