Bệnh cháy lá chuối Update 05/2024

Ad by CNCT Tên khoa học: Helminthosporium torulosum Ash Bệnh đầu tiên được phát hiện năm 1913, tên khác là đốm đen ở Jamaica. Hiện nay bệnh được phát hiện ở khắp các vùng trồng chuối thuộc châu Á, châu Phi và châu Mỹ. 1. Triệu chứng Bệnh hại trên các lá già, quả chuối […]

Bệnh héo xanh vi khuẩn ở cây thuốc lá Update 05/2024

Ad by CNCT Tên khoa học: Ralstonia solanacearum Smith 1.Nguyên nhân Bệnh héo xanh vi khuẩn Ralstonia solanacearum Smith, Pseudomonas solanacearum. Bệnh rất phổ biến và gây hại khá nghiêm trọng trên thuốc lá ở các vùng nhiệt đới, cận nhiệt đới, đặc biệt ở nước ta. 2. Đặc điểm phát sinh phát triển Đối […]

Bệnh đen thân cây thuốc lá Update 05/2024

Ad by CNCT Tên khoa học: Phytophthora parasitica var. nicotianae 1. Bệnh đen thân Phytophthora parasitica var. nicotianae (Breda de Haan) Tuckeil Bệch đen thân gây nhiều tác hại ở các nước trồng thuốc lá: Ấn Độ, Nhật Bản Inđônêsia, Việt Nam, Bungari, Rumani và nhiều nước ở châu Âu, châu Mỹ. Bệnh có thể […]

Bệnh đốm lá lạc Update 05/2024

Ad by CNCT Tên khoa học: Cercospora arachidicola Hori Bệnh này có hai loại: Bệnh đốm nâu và bệnh đốm đen. Cả hai loại này thường xuất hiện rõ ở các giai đoạn sinh trưởng từ thời kỳ quả non trở đi cho tới thu hoạch. 1. Triệu chứng     Bệnh đốm nâu hại chủ yếu […]