Sâu xanh da láng Update 02/2023

Ad by CNCT Tên khoa học: Spodoptera exigua Họ Ngài Đêm: Noctuidae Bộ Cánh Vảy: Lepidopera Đặc điểm hình thái sâu xanh Spodoptera exigua Vòng đời sâu xanh da láng Hình dạng rất giống sâu xanh nhưng nhỏ con hơn (dài 10-15 mm), da xanh lục với 2 sọc vàng nâu chạy dọc 2 bên thân […]

Sâu cuốn lá đầu đen Update 02/2023

Ad by CNCT Tên khoa học: Archips asiaticus Đặc điểm hình thái của sâu cuốn lá đầu đen hại cây lạc (đậu phộng) – Archips asiaticus – Trưởng thành: Là một loại ngài tương đối nhỏ, kích thước trung bình đạt 8,41 ± 0,4mm; sải cánh rộng 19,31 ± 0,91 mm. Râu đầu hình sợi chỉ. […]

Sâu xanh Update 02/2023

Ad by CNCT Tên khoa học: Plathypena scabra Tên tiếng anh: Green Cloverworm Họ Ngài Đêm: Noctuidae  Bộ Cánh Vải: Lepidopera Đối tượng cây trồng gây hại: Cây họ đậu, bông thuốc lá và các loại rau Đặc điểm hình thái sâu xanh Plathypena scabra (F): Sâu và ngài sâu xanh Plathypena scabra (F) hại đậu tương […]

Sâu đo Update 02/2023

Ad by CNCT Tên khoa học: Pseudoplusia includen Walker Họ Ngài Đêm: Noctuidae Bộ Cánh Vảy: Lepidopera Đặc điểm hình thái của sâu đo Pseudoplusia includen Walker hại đậu tương (đậu nành): Có vài loại sâu đo hại đậu tương nhưng đa phần (trên 90%) tổng số sâu non được phát hiện ở đậu tương là loại sâu đo […]

Bọ cánh cứng, bọ lá đậu Update 02/2023

Ad by CNCT Tên khoa học: Cerotoma trifurcata Tên khoa học: Cerotoma trifurcata Họ: Chrysomelidae Bộ: Coleoptera Đặc tính sinh học của bọ cánh cứng (bọ lá đậu/sâu ăn lá đậu) Cerotoma trifurcata: Bọ cánh cứng và virus đốm quả đều là hai loại dịch hại ảnh hưởng lớn đến cây đậu tương (đậu nành). Hình 1: Bọ cánh cứng với  màu […]

Rệp đậu, rầy mềm Update 02/2023

Ad by CNCT Tên khoa học: Aphis Craccivora Koch, Aphis Glycines Matsumura Tên khoa học: Aphis Craccivora Koch; Aphis Glycines Matsumura Họ: Aphididae Bộ: Homopera Đặc điểm hình thái, sinh học rệp đậu, rầy mềm Aphis Craccivora Koch; Aphis Glycines Matsumura: Gọi là rệp đậu vì đây là lọai rầy mềm không cánh. Có 2 […]

Sâu đục quả Update 02/2023

Ad by CNCT Tên khoa học: Etiella Zinkenella Treitschke Họ: Phycitidae Bộ: Lepidopera Đặc điểm hình thái sâu đục quả Etiella Zinkenella Treitschke đậu tương (đậu nành): Loài này chỉ thấy tấn công đậu nành mà không thấy trên các lọai đậu khác. Bướm nhỏ, sải cánh độ 15 mm, màu vàng nâu nên rất […]

Giòi, dòi, đục thân đậu Update 02/2023

Ad by CNCT Tên khoa học: Ophiomyia phaseoli Tryon Họ: Agromyziidae Bộ: Diptera Đối tượng gây hại: + Ophiomyia phaseoli Tryon: đậu xanh, đủa, cô-ve, trắng, đen.. + Melanagromyza sojae Zehntner: chỉ cây đậu tương (đậu nành) Triệu chứng gây hại của Ophiomyia phaseoli Tryon:  Loài nầy tấn công khi cây còn rất non, vừa có 2 […]