Rệp vảy xanh và nâu Update 03/2024

Ad by CNCT
Tên khoa học:
Coccus viridis, Saissetia hemisphaerica

Tên khoa học:

+ Rệp vảy xanh: Coccus viridis

+ Rệp vảy nâu: Saissetia hemisphaerica

Đặc điểm hình thái của rệp vảy xanh Coccus viridis và rệp vảy nâu Saissetia hemisphaerica:

– Rệp vảy có hình bầu dục dài từ 2-3 mm, thường chich hút nhựa cây  trên những mạch dẫn nhựa ở mặt dưới của lá và ngọn của các chồi non. Chúng tiết ra các chất ngọt dẫn đến việc tạo thành 1 lớp muội đen bào phủ lá làm giảm khả năng quang hợp, trường hợp gây hại nặng có thể làm rụng lá.

Rệp vảy xanh Coccus viridis và Rệp vảy nâu Saissetia hemisphaerica

Rệp vảy xanh Coccus viridis và rệp vảy nâu Saissetia hemisphaerica

Đặc điểm gây hại của rệp vảy xanh Coccus viridis và rệp vảy nâu Saissetia hemisphaerica:

Các loại rệp tập trung phá hại mạnh cây Cà phê ở nhiều giai đoạn sinh trưởng và trên nhiều bộ phận của cây. Rệp vảy xanh, vảy nâu gây hại trên các chồi lá non và quả. Rệp vảy là một tác nhân gây hại khá phổ biến và nghiêm trọng. Rệp hút nhựa làm cây sinh trưởng kém , giảm năg suất thu hoạch. Một lớp bồ hóng đen thường phát triển bao phủ trên lá. Nó thường phát triển trên các dịch tiết  ngọt từ rệp vảy điều đó làm thu hút kiến.

Rệp thường gây hại trong các tháng mùa khô và đầu mùa mưa ( từ tháng 1 đến tháng 6) đặc biệt là thời gian có các giai đoạn nắng mưa xen kẽ nhau.

Rệp vảy hại trái cà phê

Rệp vảy phá hại trên quả, có kiến và lớp muội đen

Phòng trừ rệp vảy xanh Coccus viridis và rệp vảy nâu Saissetia hemisphaerica:

– Rệp có một số thù địch thiên nhiên như ong, bọ rùa và nấm Verticillium. Trong nhiều trường hợp, chúng sẽ làm giảm mức độ phá hoại của rệp

– Biện pháp hóa học – có thể áp dụng chung hoặc tương tự Rệp sáp – Pseudococcus mercaptor

1. Phun Dầu Khoáng với liều lượng 200 ml / 20 lít nước phải phun ướt đều khắp cành là cây. Không sử dụng dầu ô tô!

2. Dùng hoạt chất  Dimethoat như Dimecide 40% phối trộn với Cypersect 10% (50ml Dimecide + 50ml Cypersect  + 20 lít nước ) phun ướt đều toàn cây khi rệp mới xuất hiện. Nếu mật độ rệp cao cần phun lặp lại sau 7-15 ngày.

3. Dùng các thuốc có hoạt chất Chlorpyrifos Ethyl hoặc Carbosulfan.