Biện pháp xử lý khi sầu riêng rụng lá hàng loạt Update 02/2024

Cây sầu riêng là cây có giá trị kinh tế cao nhất so với các dòng cây ăn trái hiện nay. Tuy nhiên kỹ thuật trồng sầu riêng chủ yếu là từ kinh nghiệm tự đúc kết, ít có tài liệu chính thống xây dựng riêng cho cây sầu.

Hiện tượng sầu riêng rụng lá hàng loạt.

Hiện nay, ở một số khu vực trồng có xảy ra tình trạng cây sẩu riêng rụng lá hàng loạt. Điều này ảnh hưởng trực tiếp đến năng suất, kinh tế của nhà vườn. Xuất phát từ thực tế, nhằm hỗ trợ kỹ thuật cho các nhà vườn xử lý, cẩm nang cây trồng thực hiện bài viết: Vì sao cây sầu riêng bị rụng lá hàng loạt? Biện pháp khắc phục.

1. Nguyên nhân gây rụng lá sầu riêng hàng loạt

– Trên các khu vực trồng sầu riêng với diện tích lớn như Miền Đông, Miền Tây, Tây Nguyên, các nhà vườn trồng đều phản ánh xảy ra tình trạng sầu riêng rung lá hàng loạt. Điều này dẫn đến thiệt hại nặng nề về hiệu quả kinh tế.

– Qua tìm hiểu thực tế thì có rất nhiều nguyên nhân đồng cộng hưởng dẫn đến tình trạng rụng lá hàng loạt trên cây sầu riêng. Tuy nhiên nguyên nhân chính gây hại là do nấm Phytophthora kết hợp với nấm Fusarium.

2. Biện pháp phòng hiện tượng rụng lá sầu riêng hàng loạt

– Biểu hiện của cây khi có hiện tượng bị nấm xâm nhập qua bộ rễ như: Cây nhạt màu lá, vàng lá, rụng lá già. Khi nhận thấy biểu hiện sớm của nấm bệnh gây hại cần tiến hành xử lý càng sớm càng tốt.

– Tiến hành xới gốc và dùng hoạt chất Chitosan với nồng độ 400 gram pha cho 200-400 lít nước để phun trên cây, tưới gốc phủ toàn bộ môi trường trồng cây.

– Kết hợp một số dòng vi sinh vật đối kháng như Trichoderma, vi nấm trắng, vi nấm xanh, … khi bón phân hữu cơ theo quy trình canh tác định kỳ.

3. Biện pháp xử lý khi cây sầu riêng rụng lá hàng loạt

– Đánh giá mức độ nhiễm bệnh, mức thiệt hại do nấm gây ra đối với vườn sầu riêng. Và đưa ra biện pháp xử lý sớm, hợp lý nhất.

– Cách xử lý khi cây nhiễm nấm gây hại: Tiến hành xới gốc cây. Dùng 40 gram hoạt chất Chitosan 90%/ 20 lít nước kết hợp với các dòng thuốc bảo vệ thực vật đặc trị nấm như một số hoạt chất như Metalaxyl, Mancozeb, Phosphonate, Fosetyl aluminium, Cymoxanil + Fosetyl aluminium, … với nồng độ theo khuyến cáo của nhà sản xuất, dùng phun, tưới phủ toàn cây và tưới gốc cho cây bị bệnh.

– Trong trường hợp cây bị gây hại nặng không có khả năng phục hồi, tiến hành tiêu hủy. Thu gom toàn bộ xác thực vật và xử lý hố trồng bằng thuốc hóa học với các hoạt chất đặc trị nấm như Metalaxyl, Mancozeb, Fosetyl aluminium, Cymoxanil + Fosetyl aluminium để tiêu diệt nguồn bệnh.

Xem thêm: Kỹ thuật giải mặn cho cây sầu riêng đơn giản và hiệu quả.