Blog

Kỹ thuật kiểm soát đọt khi sầu riêng ra hoa đậu trái Update 05/2023

Kỹ thuật xử lý ra hoa trên cây sầu riêng đạt tỷ lệ thành công cao chỉ khi kiểm soát được đi đọt của cây. Những vùng có diện tích trồng sầu riêng nhiều như Miền Tây, Miền Đông và Tây Nguyên, nhiều nhà vườn có thâm niên trồng sầu riêng từ đầu những năm […]

Kỹ thuật trồng cây me thái năng suất vượt trội Update 05/2023

Cây me thái là cây ăn trái dễ trồng, không kém đất, có thể trồng trên một số loại đất nghèo dinh dưỡng như đất nhiễm mặn, phèn. Tuy nhiên cây vẫn cho năng suất, chất lượng tốt. Trái me là nguyên liệu dùng để chế biến nhiều loại sản phẩm khác nhau, rất được […]