Blog

Tuyến trùng hại rễ lúa Update 03/2024

Ad by CNCT Tên khoa học: Hirshmanniella spp. 1. Triệu chứng bệnh – Lúa bị tuyến trùng gây hại khó biểu hiện triệu chứng trên cây ngay ngoài đồng ruộng. – Bệnh xuất hiện sớm ở giai đoạn sinh trưởng và phát triển và phát triển của cây lúa làm giảm chồi gốc, đẻ nhánh […]

Tiêm lửa hại lúa Update 03/2024

Ad by CNCT Tên khoa học: Bipolaris oryzeae Bệnh tiêm lửa hại lúa (Bipolaris oryzeae ) có phạm vi phân bố rộng, phổ biến ở các nước trồng lúa thuộc Châu Á, châu Mỹ và Châu Phi. Hạt bị bệnh phẩm chất và phẩm chất và trọng lượng giảm 4,58 – 29,1%. Bệnh hại mức […]

Đốm đen hoa hồng Update 03/2024

Ad by CNCT Tên khoa học: Marssonina rosae (Lib.) Died. 1. Triệu chứng bệnh Bệnh phổ biến nhất trên lá, thân cành, đài hoa, tràng hoa. – Triệu chứng điển hình là các đốm đen hình tròn to, đường kính có khi tới 12mm. –  Có viền nâu đậm, mép đâm tia, ở giữa vết […]

Gỉ sắt hoa hồng Update 03/2024

Ad by CNCT Tên khoa học: Phragmidium mucronatum (Pers.) Scholecht. 1. Triệu chứng bệnh – Bệnh hại trên lá, cành non, hoa quả. Ban đầu vết bệnh nhỏ như mũi kim, hơi vàng, sau đó thành ổ nổi như những chấm nhỏ màu vàng cam hoặc màu nâu đỏ gỉ sắt, phiến lá vàng úa, […]

Gạch nâu hại lúa Update 03/2024

Ad by CNCT Tên khoa học: Cercospora Janseana (Racib) O. Const Bệnh phổ biến trên lúa ở các vùng trồng lúa trong nước và trên thế giới. Trên các giống nhiễm có thể bị bệnh nặng, thiệt hại tới 40% năng suất. 1. Triệu chứng bệnh Bệnh chủ yếu ở phiến lá (có khi ở […]

Vân nâu lá lúa Update 03/2024

Ad by CNCT Tên khoa học: Microdochium oryzae Samuels 1. Triệu chứng bệnh – Bệnh hại chủ yếu trên các lá già, các lá có chóp lá chạm mặt ruộng nước. Vết bệnh tạo thành nhiều đường vân vòng cung nối tiếp nhau loen rộng ra, bắt đầu từ chóp lá loen rộng vào giữa […]

Thán thư đậu đỗ Update 03/2024

Ad by CNCT Tên khoa học: Colletotrichum lindemuthianum Bệnh thán thư đậu đỗ được phát hiện đầu tiên ở châu Âu. Hiện nay, bệnh rất phổ biến ở các vùng trồng đậu đỗ trên thế giới. Bệnh gây hại mạnh ở những vùng có khí hậu nóng ẩm. Ở nước ta bệnh gây hại trên […]

Đốm nâu cà chua Update 03/2024

Ad by CNCT Tên khoa học: Stemphilium solani G. F. Weber 1. Triệu chứng bệnh – Bệnh hại trên lá, thân, hoa, quả nhưng chủ yếu ở trên lá. – Trên lá, vết bệnh lúc đầu là chấm nâu nhỏ, khi vết bệnh to có màu nâu nhạt hoặc nâu đậm, bề mặt hơi lõm, […]