Bệnh héo xanh vi khuẩn ở cây thuốc lá Update 11/2023

Ad by CNCT Tên khoa học: Ralstonia solanacearum Smith 1.Nguyên nhân Bệnh héo xanh vi khuẩn Ralstonia solanacearum Smith, Pseudomonas solanacearum. Bệnh rất phổ biến và gây hại khá nghiêm trọng trên thuốc lá ở các vùng nhiệt đới, cận nhiệt đới, đặc biệt ở nước ta. 2. Đặc điểm phát sinh phát triển Đối […]

Bệnh đen thân cây thuốc lá Update 11/2023

Ad by CNCT Tên khoa học: Phytophthora parasitica var. nicotianae 1. Bệnh đen thân Phytophthora parasitica var. nicotianae (Breda de Haan) Tuckeil Bệch đen thân gây nhiều tác hại ở các nước trồng thuốc lá: Ấn Độ, Nhật Bản Inđônêsia, Việt Nam, Bungari, Rumani và nhiều nước ở châu Âu, châu Mỹ. Bệnh có thể […]