Sâu sừng Update 02/2023

Ad by CNCT
Tên khoa học:
Acherontia lachesis

Đặc điểm hình thái sâu sừng hại mè (vừng)

 Sâu sừng hại mè Acherontia lachesis

Ngài và sâu sừng hại mè (vừng) Acherontia lachesis

– Bướm to, màu nâu có nhiều vân đen, trứng hình cầu, đẻ riêng lẻ từng trứng trên lá cây mè (vừng), sâu có kích thước to, nhiều ngấn ngang, cuối bụng có một gai nhọn như cái sừng.  

– Sâu non phá hại mạnh trên lá mè (vừng) non, thời gian sâu non tồn tại trên ruộng 25-30 ngày.

Phòng trị sâu sừng hại mè (vừng)

– Luân canh lúa nước, làm đất kỹ

– Bẫy chua ngọt, bắt tay

– Sử dụng thuốc hóa học Ammate 150 SC, Sumi Alpha 5EC, Cyper 25EC…