Cách xử lý Thanh long ra hoa nghịch vụ cải tiến Update 07/2024

Xử lý Thanh long ra hoa trái vụ là giải pháp được người trồng Thanh long thực hiện để chủ động trồng, chăm sóc, thu hoạch để bán với giá cao, nhằm nâng cao hiệu quả sản xuất. Tuy nhiên trong thực tế có rất nhiều trường hợp không thành công hoặc thành công rất thấp trong thực hiện kỹ thuật xử lý thanh long ra hoc trái vụ.

Cách xử lý Thanh long ra hoa nghịch vụ? Xông đen cho cây Thanh long thế nào là đúng? Thời điểm xử lý Thanh long ra hoa nghịch vụ tốt nhất? Tại sao xông đèn cho Thanh long mà không ra hoa? Tại sao tỷ lệ ra bông Thanh long thấp?

Xử lý Thanh long ra hoa nghịch vụ áp dụng kỹ thuật cải tiến mới.

1. Thời điểm xử lý nghịch vụ trên cây Thanh long

– Vụ thuận ra hoa trên cây Thanh long từ tháng 3 đến tháng 8 dương lịch. Vậy để xử lý ra hoa nghịch vụ Thanh long sẽ từ tháng 9 đến tháng 2 năm sau.

– Hiện này có 2 giống Thanh long là giống Thanh long ruột trắng và giống ruột đỏ. Thời gian xử lý ra hoa nghịch vụ của giống ruột trắng có thể xử lý sớm từ đầu tháng 9 đến tháng 2. Còn giống ruột đỏ xử lý ra hoa muộn hơn từ cuối tháng 9 đến tháng 2 năm sau.

2. Chăm sóc cây Thanh long trước khi xử lý ra hoa

– Trước khi xử lý ra hoa trên cây Thanh long cần tiến hàng cắt tỉa cành, bón phân, phun thuốc phòng trừ sâu bệnh hại.

– Cắt tỉa cành: Tiến hàng tỉa cành yếu, cành sâu bệnh hại, cành vô hiệu tạo cho trụ Thanh long thông thoáng, tập trung dinh dưỡng nuôi hoa, trái giai đoạn sau.

– Bón phân: Bón phân bón gốc với liều lượng 300-500 gram NPK/ trụ (16:16:16; 8:16:16; 15:20:20) + 100 gram K2CO3. Phân bón lá lượng tính cho 200 lít nước: 1 kg MPK + 200 gram amino + 100 gram bột rong biển + 100 gram vi lượng tổng hợp. Sau khi bón gốc lưu ý tưới tước liên tục để phân tan hết và cây hấp thụ dinh dưỡng tốt. Khi phun phân bón lá cần kết hợp với chất loang trải Silicon 69 để tăng khả năng bám dính và hấp thụ phân bón.

– Phun phòng trừ sâu bệnh hại trước khi xử lý ra hoa để đảm bảo giai đoạn ra hoa cây ít bị sâu bệnh hại. Đặc biệt là một số đối tượng sâu hại như nhện đỏ, rệp, nấm đốm đen, …

3. Kỹ thuật xử lý Thanh long ra hoa nghịch vụ

– Các kỹ thuật xử lý ra hoa nghịch vụ trên cây Thanh long bao gồm xiết nước nhẹ, trông đèn.

– Sau khi bón phân cho cây cần tiết hàng cắt nước duy trì độ ẩm 55-60% cho cây để hỗ trợ cây tạo mầm hoa tốt.

– Cách trông đen xử lý ra hoa trên cây Thanh long: Lựa chọn bóng đèn đỏ compact thắp với mật độ 2 m/ bóng, chiều cao mắc bóng cao so với mặt đất là 1-1,2 m. Thời gian thắp đen kéo dài từ 20-28 ngày. Nếu thời tiết không mưa, khô ráo thì khoản 20 ngày cắt đèn. Trường hợp nhiệt độ thấp, có mưa thì kéo dài thời gian trông đen khoảng 25-28 ngày thì cắt đèn. Thời gian chiếu sáng trông đen từ 19 giờ đến 22 giờ.

– Tính từ thời điểm trông đèn khoảng 5 ngày có thể phun bổ sung bổ sung lân tạo mầm cho cây giúp cây phân hóa mầm nhanh. Lượng dùng tính cho 200 lít nước: 1 kg lân 86 + 20 gram vi lượng tổng hợp + 200 gram amino axit. Phun 1-2 lần, khoảng cách 2 lần cách nhau 7 ngày.

Kỹ thuật kích thích Thanh long ra hoa nghịch vụ.

4. Chăm sóc sau khi xử lý Thanh long ra hoa nghịch vụ

– Sau khi cắt trông đèn nếu thời tiết khô, độ ẩm thấp  thì cần tiến hành phun sương tạo độ ẩm, nhằm tăng khả năng hình thành mầm hoa. Độ ẩm duy trì đạt từ 70-85%. Phí gốc tăng dần lượng nước tưới đạt độ ẩm đát từ 65-70% duy trì trong suốt quá trình ra hoa, nuôi trái trên cây.

– Tính từ thời gian cắt đèn khoảng 3-5 ngày phun kích mầm hoa cho cây: Công thức phân bón lá tính cho 200 lít nước: 1 gram GA3 + 30 gram vi lượng tổng hợp + 100 gram Fulvic + 200 gram Bột rong biển + 500-700 gram KNO3.

– Sau ngắt đèn khoảng 10-15 ngày cây hình thành mầm hoa, chuyển sang giai đoạn chăm sóc cây ra hoa đậu trái.

Xem thêm: Hỏi đáp về kỹ thuật trồng cây thanh long theo phương pháp mới (kỳ 7).